Skip links

Avrupa Dil Pasaportu Nedir?

Avrupa Dil Pasaportu Nedir?

Avrupa Dil Portfolyosu’nun bir parçası olan bu belge, dil becerileri, nitelikleri ve dil öğrenim sürecinde edinilmiş deneyimlerin bir parçasıdır.
Pasaport bölümündeki dil becerileri betimleyicileri “Avrupa Dillerine Referans Olarak Hazırlanmış Ortak Çerçeve Programı: Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme” (CEFR)’de sunulan yeterlilik düzeylerine göre hazırlanmıştır.

Temel Kullanıcı A1 Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.
A2 Basit bir dil kullanarak kendi öz geçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.
Bağımsız Kullanıcı B1

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.
Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
B1 + Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.
Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak ana dilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir.
Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
Yetkin Kullanıcı B2 Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
Dili akademik ya da mesleki amaçlar için; günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.
Farklı yapıya sahip uzun, karmaşık metinleri anlayabilir; bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.
C1 Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından
yararlanabilir.
Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve
doğal bir anlatım ile sunabilir.
Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.

Alman Dili Edebiyatı Online Dil Okulu’nda Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine uygun eğitim görürsünüz! Online Almanca eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçin!

Leave a comment

×
Hızlı Bilgi Al
Sizi Arayalım!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.